Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Verksamhetsprogram jul och nyår 2018

Textstorlek:

Vad är på gång i Svenska kyrkan Hägersten?

Det vill vi berätta för dig på ett nytt sätt!
Tillsammans med ledning och medarbetare i församlingen har vi förtroendevalda beslutat om en kommunikation vi uppfattar som bättre och mer kostnadseffektiv. Till första advent, inför ett nytt kyrkoår är det premiär för uppslag i lokaltidning i stället för programbroschyrer.

Under 2019 möter du Svenska kyrkan Hägersten i lokaltidningen Liljeholmen/Älvsjö. Predikoturerna möter du som vanligt varje vecka i tidningarna Mitti och Liljeholmen/Älvsjö samt här på hemsidan. Den mest aktuella informationen når du enklast på hemsidan och om du följer Svenska kyrkan Hägersten i sociala medier som Facebook och Instagram.
Det är utifrån ett gott förvaltarskap som vi beslutat om den nya strategin. Vi hoppas att du skall uppleva den positiv. Har du synpunkter och tips? Hör gärna av dig och berätta.

Gunilla Schöldström/kyrkorådets ordförande

Ny födelse och ny kommunikation

Läser man Bibelns texter ser man att det i alla tider har funnits en vilja från Gud att kommunicera med människan. Djupt inne i våra tankar och samveten har Gud satt en inre kompass som ska hjälpa oss att tyda livets lagar och lära oss fred och rättvisa. När vi ändå genom historien har gått vilse har Gud sänt oss profeter som ska få oss att lyssna och vilja att ta ansvar för den värld vi lever i. Gud har sökt att göra sig hörd.

När tiden var mogen och kejsar Augustus höll sin skattskrivning valde Gud en annan väg för att nå oss. För att göra sig tydlig och åtkomlig blev han människa. I Betlehem bland djuren i stallet såg en mycket liten och sårbar frälsare världens ljus. Det barnet skulle få många namn: Jesus, den som frälser, Immanuel, Gud med oss. I natten visade också himlens stjärnor vägen för vise män, herdar och markens djur och de fann barnet lindad liggandes i en krubba. Barnet var en gåva, ett ansvar, någon som kunde få röster att mjukna och händer att bli varsamma. Himlens änglar sjöng om fred på jorden. Det budskapet skulle världen aldrig glömma.

Du läser det första uppslaget från Häger­stens församling i denna tidning. För oss är det ett nytt sätt att kommunicera på. Uppslagen i tidningen ska ersätta programbroschyrerna som delats ut i brevlådorna. På ett sätt en slags födelse. Vi tror att Gud finns mitt i den värld som vi lever i och att han ryms mitt i julkommers och nyheter om skatter och regeringsinnehavare.

Men vi behöver också de särskilda och beprövade rummen för att finna frid. Därför inbjuder vi till advents­tidens- och julens alla gudstjänster, konserter och samlingar i församlingens kyrkor.

Med önskan om en fin advents- och jultid.

Gunnar Olofsgård/tf kyrkoherde


Programmet finns att hämta i våra kyrkor om du missade att spara ur tidningen. Säg till så hjälper vi dig!

Ladda ner eller läs på skärmen Jul- och nyårsprogam 2018

Producerat av: 203 Creative