Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Internationellt

Textstorlek:

Svenska kyrkans internationella arbetets sommarkampanj 2018
Svenska kyrkans internationella arbete stödjer fritidsaktiviteter för tjejer och killar i flyktingläger världen om. Organiserad fritid förenar flyktingar från olika länder, religioner och kulturer. Under aktiviteterna lär sig ungdomarna om regler, normer och respekt. Genom att samarbeta i exempelvis ett fotbollslag lär de känna varandra, vilket motverkar konflikter och skapar en tryggare tillvaro utan våld. En aktiv fritid för flickor leder till ett mer jämställt samhälle, där alla människor kan delta i aktiviteter och beslut.
Ge en gåva som ger livskraft! Swisha till 9001223. Tack!

Mötesplats världen
Samtal och inspiration kring internationellt arbete i församlingen, Svenska kyrkan och världen.
Mötesplats Världen är tillfällen att möta de som arbetar på lokalplanet och de som arbetar ute i världen för en rättvisare och bättre värld. Vi samtalar för att bli inspirerade till vad vi själva kan göra.
Höstens program kommer snart!
Info: Mats Johansson, präst, 08-685 30 23

Vill du göra något handfast i kampen för en rättvisare värld?
Då kan du engagera dig i Svenska kyrkan Hägerstens Internationella arbete. Vi arbetar tillsammans med Svenska kyrkans internationella arbete som fokuserar på ett antal områden, där bland annat hälsa, jämställdhet, hållbar försörjning, religionsdialog och rättvisefrågor står i fokus. Arbetet utgår alltid från att bekräfta och stärka människors egna förmågor, ansvar och möjligheter. Vi arbetar också tillsammans med Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, som finns i 24 länder runt om i världen. Tillsammans hittar vi olika sätt att engagera oss, genom möten, insamlingar, aktioner och volontärarbete bland annat.
Kontakt: Mats Johansson, präst, 08-685 30 23, Svante Talltorp, diakon, 08-685 30 08, Agneta Landin, förtroendevald, f.d. universitetsadjunkt, 070-853 01 23

Svenska kyrkan i utlandet – som hemma fast utomlands
Många svenskar befinner sig utomlands under kortare eller längre perioder. Det kan vara för att fira semester, för att arbeta, studera eller av andra orsaker. För alla dem finns Svenska kyrkan i utlandet och du är alltid välkommen till din kyrka utomlands. Det  finns drygt fyrtio svenska församlingar i tjugosju länder. En del är långt borta: Melbourne, Singapore, Los Angeles, Bangkok och andra på lite närmare håll i Europa som Bryssel, Mallorca, Paris och London. Kyrkan finns där för dig! Kanske tittar du in där och pratar en stund och läser en svensk tidning. Kanske vill du vara med i gudstjänst eller kulturarrangemang som kyrkan ordnar. Kanske behöver du få hjälp med något. Kanske vill du på ditt modersmål samtala om viktiga, nära tankar. Kanske vill du tända ett ljus i kyrkan för någon. Ja, anledningar kan vara många att besöka din kyrka där ute i världen.
Info: Svante Talltorp, tfn 08-685 30 08

Bra länkar:
Svenska kyrkans internationella arbete 
Svenska kyrkan i utlandet
Schyst resande

Producerat av: 203 Creative