Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Så styrs församlingen

Textstorlek:

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då väljs kyrkofullmäktige, som är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i större ärenden, till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor.

Kyrkofulllmäktige sammanträder två gånger om året, i maj och november.

I församlingen finns det också ett kyrkoråd, som är församlingens styrelse. Kyrkorådets uppgift är att ha omsorg om församlingslivet och ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter blir uppfyllda.

Kyrkorådet sammanträder elva gånger om året.

Mandatfördelningen efter valet 2013 ser ut så här:

Socialdemokraterna 11
Vänstern i Svenska kyrkan 7
Borgerligt alternativ 4
Hägerstens församling – en levande församling 3
Fria Liberaler i Svenska kyrkan 1
Kristdemokrater i Svenska kyrkan 1
Miljöpartister i Svenska kyrkan 1
Centerpartiet 1
Sverigedemokraterna 1
Frimodig kyrka 1

 

Producerat av: 203 Creative