Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Ändrade församlingsgränser från 2014

Ändrade församlingsgränser från 2014

Textstorlek:

Från medeltiden och en bra bit in på 1900-talet täckte en församling hela söder om Söder i Stockholm. Det var Brännkyrka församling.

När förortsbyggandet i Söderort tog fart blev först Enskede en egen församling och 1957 Hägersten och Vantör. Utifrån den tidens bebyggelse och folkmängd kom Västertorp att höra till Brännkyrka församling och Västberga till Hägerstens församling.

I dag med motorvägen E4/E20 som den stora avskiljaren känns dåtidens gränsdragning inte lika naturlig. Därför har Brännkyrka och Hägerstens församlingar fått stiftsstyrelsens godkännande att ändra församlingsgränserna. Ändringen träder i kraft vid årsskiftet 2013/2014 och därefter kommer Västertorp att tillhöra Svenska kyrkan Hägersten och Västberga söder om motorvägen att tillhöra Brännkyrka församling.

Eva-Britt Löf Hansson, kyrkoherde i Hägersten, och Eva Abragi, kyrkoherde i Brännkyrka, betonar att de ändrade gränsdragningarna främst är av administrativ karaktär:

– Alla är välkomna till den kyrka man väljer att gå till oberoende av var man bor. Redan i dag vet vi att våra församlingsbor väljer kyrka efter var man trivs och känner sig hemma, inte efter var gränserna går.

Bild: Detalj från en karta över Brännkyrka socken 1912, lånad från www.stockholmskallan.se. I år är det jämnt 100 år sedan Brännkyrka socken inkorporerades i Stockholms stad. Området är Södra folkparken låg tillhör i dag Hägerstens församling men kommer efter årsskiftet att tillhöra Brännkyrka församling.

Producerat av: 203 Creative