Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Föreningen Mälarhöjdens kyrkostiftelse

Föreningen Mälarhöjdens kyrkostiftelse

Textstorlek:

Föreningen Mälarhöjdens kyrkostiftelse har till ändamål att väcka och stärka det kyrkliga livet i stadsdelarna Mälarhöjden och Hägersten samt att stödja kyrklig och diakonal verksamhet inom och utom Svenska kyrkan Hägersten.

Mälarhöjdens kyrkostiftelse bildades redan 1927, då Mälarhöjden fortfarande tillhörde Brännkyrka församling för att samla in medel för att bygga ett kapell i den nya stadsdelen.

Kapellet invigdes på pingstdagen 1929. Kyrkostiftelsen, ansvarade för kapellet, sedermera benämnt Mälarhöjdens kyrka, till 1984. Då överlämnades kyrkan ”mot skäligt vederlag” till Hägerstens församling.

Läs mer om Mälarhöjdens kyrka här!

Vår uppgift är nu att stödja kyrkans verksamhet samt att vara en mötesplats för församlingsbor.

ÅRSMÖTE
Årsmötet ägde rum den 2 april kl. 13.00.

PROGRAM 2017

  • Måndagen 11 september kl. 13.00 besöker vi Bromma kyrka. Guidning och kaffe (50:-) i Sockenstugan intill. Anmäl till Kerstin, tfn 08- 646 87 83 eller Lena, tfn 08- 646 80 23.
  • Söndag 29 oktober, för 13:e gången serveras vår ”Jansson” efter gudstjänsten. Välkomna till avsmakning!

Föreningen förvaltar en minnesfond för eventuella gåvor i samband med födelsedagar, dödsfall och dylikt. Bankgiro 510-0714 , notera vem inbetalningen avser.

I dag har föreningen cirka 100 medlemmar. Nya medlemmar är mycket välkomna. Medlemsavgiften är 100 kronor, som sätts in på ovanstående bg.

Kontakt: Ulla Bergh, sekreterare, tfn 08-646 99 55, eller Ulrika Jagrén, tfn 08-88 40 96

Kyrkostiftelsen har tagit fram två broschyrer om Mälarhöjdens kyrka och som kan köpas i kyrkan.

MÄL_broschyr2Mäl_broschyr1

Konsten och konstnärerna i Mälarhöjdens kyrka av Rune Bengtsson, 20:-  och Mälarhöjdens kyrka, 10:-.

Producerat av: 203 Creative