Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Föreningen Mälarhöjdens kyrkostiftelse

Föreningen Mälarhöjdens kyrkostiftelse

Textstorlek:

Föreningen Mälarhöjdens kyrkostiftelse har till ändamål att väcka och stärka det kyrkliga livet i stadsdelarna Mälarhöjden och Hägersten samt att stödja kyrklig och diakonal verksamhet inom och utom Svenska kyrkan Hägersten.

Mälarhöjdens kyrkostiftelse bildades redan 1927, då Mälarhöjden fortfarande tillhörde Brännkyrka församling för att samla in medel för att bygga ett kapell i den nya stadsdelen.

Kapellet invigdes på pingstdagen 1929. Kyrkostiftelsen, ansvarade för kapellet, sedermera benämnt Mälarhöjdens kyrka, till 1984. Då överlämnades kyrkan ”mot skäligt vederlag” till Hägerstens församling.

Läs mer om Mälarhöjdens kyrka här!

Vår uppgift är nu att stödja kyrkans verksamhet samt att vara en mötesplats för församlingsbor.

MÖTEN
Här kan du läsa senaste protokollen.

Extra medlemsmöte 21 jan 2018

Protokoll 30 nov 2017

PROGRAM 2018

  • Onsdagen 21 mars. Vi besöker Kvarterskyrkan på kajen kl. 13.00, Sjövikskajen 36-42. Guidning därefter kaffe och smörgås. Samling vid Mälarhöjdens T-bana 12.15. Vi åker tunnelbana till Liljeholmen. Promenad ca 10 minuter till kyrkan. Anmälan senast 16 mars till Lena Österlund tel: 646 80 23 eller Kerstin Claesson tel: 646 87 83.
  • Söndagen 15 april kl. 13.00. Stiftelsens årsmöte efter gudstjänsten. Lätt förtäring och därefter berättar stiftelsens stipendiat Lars-Anders Rolfhamre om sina studier vid Hagabergs folkhögskola. Se kallelse på omstående sida.
  • Lördagen 19 maj. Mälarhöjdsfesten firas för femte gången. Stiftelsen medverkar med bl.a. pastor Padels konfirmationskort.
  • Onsdagen 19 september. Ett besök i Vårby Gårds kyrka, Vårby allé 5, kl. 13.00 med guidning och kaffe. Samling 12.15 vid Mälarhöjdens T-banan. Vi åker tunnelbana till Vårby Gård. En kort promenad. Anmälan senast 14 september till Lena Ö. tel: 646 80 23 eller Kerstin C. tel: 646 87 83.
  • Söndagen 7 oktober. Kyrkostiftelsen bjuder på ”Jansson” för 14:e gången efter gudstjänsten i Mälarhöjdens kyrka.

Föreningen förvaltar en minnesfond för eventuella gåvor i samband med födelsedagar, dödsfall och dylikt. Bankgiro 510-0714 , notera vem inbetalningen avser.

I dag har föreningen cirka 100 medlemmar. Nya medlemmar är mycket välkomna. Medlemsavgiften är 100 kronor, som sätts in på ovanstående bg.

Kontakt:  Kyrkostiftelsen eller Ulrika Jagrén, tfn 08-88 40 96 eller Lena Österlund, tfn 08-646 80 23

Kyrkostiftelsen har tagit fram två broschyrer om Mälarhöjdens kyrka och som kan köpas i kyrkan.

MÄL_broschyr2Mäl_broschyr1

Konsten och konstnärerna i Mälarhöjdens kyrka av Rune Bengtsson, 20:-  och Mälarhöjdens kyrka, 10:-.

Producerat av: 203 Creative