Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Föreningen Mälarhöjdens kyrkostiftelse

Föreningen Mälarhöjdens kyrkostiftelse

Textstorlek:

Föreningen Mälarhöjdens kyrkostiftelse har till ändamål att väcka och stärka det kyrkliga livet i stadsdelarna Mälarhöjden och Hägersten samt att stödja kyrklig och diakonal verksamhet inom och utom Svenska kyrkan Hägersten.

Mälarhöjdens kyrkostiftelse bildades redan 1927, då Mälarhöjden fortfarande tillhörde Brännkyrka församling för att samla in medel för att bygga ett kapell i den nya stadsdelen.

Kapellet invigdes på pingstdagen 1929. Kyrkostiftelsen, ansvarade för kapellet, sedermera benämnt Mälarhöjdens kyrka, till 1984. Då överlämnades kyrkan ”mot skäligt vederlag” till Hägerstens församling.

Läs mer om Mälarhöjdens kyrka här!

Vår uphttp://hagersten.org.wp/om-forsamlingen/vara-kyrkor/malarhojdens-kyrka/phttp://hagersten.org.wp/om-forsamlingen/vara-kyrkor/malarhojdens-kyrka/gift är nu att stödja kyrkans verksamhet samt att vara en mötesplats för församlingsbor.

Stiftelsen delar varje år ut ett stipendium på 5000 kr.

Stipendium
Varje år delar stiftelsen ut ett stipendium år 5000 kr. Detta delas ut till någon eller några som bor i församlingen och som ansöker om bidrag till  bl.a. studier inom exempelvis diakoniutbildning, teologi eller volontärresa i kyrkans regi. Som ”tack” vill stiftelsen att stipendiaten håller ett litet kort föredrag på årsmötet. Ansökan ska vara inlämnad till styrelsen senast 31 januari.

Kyrkostiftelsens kalendarium 2019

 • Tisdagen 19 mars kl. 13.00 Vi besöker vi S:a Clara Kyrka, Klarabergsgatan 37
  Kyrkan tillhör Domkyrkoförsamlingen och är nu distriktskyrka med en EFS-förening, som är ansvarig för kyrkans verksamhet. Personal guidar oss och berättar om kyrkans verksamhet. I dag är Clara kyrka känd för det stora sociala och diakonala arbete som bedrivs och de soppluncher som dagligen delas ut till   behövande för att stödja de mest utsatta i Stockholm. Kaffestund i samband med besöket.
  Samling vid Mälarhöjdens T-bana, kl. 12.15.
  Anmälan senast 13 mars till Lena Österlund, 08-646 80 23 eller Kerstin Claesson, 08-646 87 83.
 • Söndagen 31 mars kl. 13.00 Stiftelsens årsmöte efter gudstjänsten
  Stiftelsens stipendiat 2019, Maja Lang Koppen berättar om sina studier med målet att bli präst, ca 12.30.
 • Lördag 25 maj Mälarhöjdens dag
  Stiftelsen medverkar med bord och information.
 • Pingsthelgen 8–9 juni Mälarhöjden kyrka fyller 90 år
  Söndag 9 juni, pingstdagen, stor fest-gudstjänst kl. 11.00 med inbjudna gäster. Stiftelsen kommer att överlämna altarvaser. Separat utskick kommer senare angående 90-års jubileet av kyrkans invigning.
 • Tisdagen 3 september besök i Djurö Kyrka
  Kyrkan ligger på Djurö/Vindö, Värmdö. Kyrkan byggdes 1683 då det anlades en Örlogsbas vid Djurhamn.
  Personal guidar oss och berättar om kyrkan samt församlingen som är en av Stockholms minsta till invånarantal men är den största till ytan och omfattar Djurö, Möja och Nämdö. Lite allmän historia om Djurhamn med omnejd, presenteras.
  Samling vid Mälarhöjdens T-bana kl. 10.45, T-bana till Slussen därefter buss 434 till busshållplats  ”Djurö kyrka”, (gångväg ca 500 m). Smörgås vid ankomst samt senare en kaffestund.
  Anmälan senast 29 augusti till Lena Österlund, 08-646 80 23 eller Kerstin Claesson, 08-646 87 83. Ledsagare medföljer från Mälarhöjden för att underlätta vid övergång till buss 434 vid Slussen.
 • Söndagen 6 oktober Kyrkostiftelsen bjuder på ”Jansson” för 15:e gången efter gudstjänsten i Mälarhöjdens kyrka.

Föreningen förvaltar en minnesfond för eventuella gåvor i samband med födelsedagar, dödsfall och dylikt. Bankgiro 510-0714 , notera vem inbetalningen avser.

I dag har föreningen cirka 100 medlemmar. Nya medlemmar är mycket välkomna. Medlemsavgiften är 100 kronor, som sätts in på ovanstående bg.

Kontakt:  Kyrkostiftelsen eller Ulrika Jagrén, tfn 08-88 40 96 eller Lena Österlund, tfn 08-646 80 23

Kyrkostiftelsen har tagit fram två broschyrer om Mälarhöjdens kyrka och som kan köpas i kyrkan.

MÄL_broschyr2Mäl_broschyr1

Konsten och konstnärerna i Mälarhöjdens kyrka av Rune Bengtsson, 20:-  och Mälarhöjdens kyrka, 10:-.

Producerat av: 203 Creative