Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Familjerådgivning

Textstorlek:

Svenska kyrkan Hägersten erbjuder familjerådgivning och stöd för alla typer av familjekonstellationer.

Ibland är det de närmaste relationerna som står för de största utmaningarna. Att ingå i en familj är en resa med toppar och dalar. Då kan det vara skönt att träffa någon utomstående. Parrelationer liksom andra nära relationer kan ibland behöva ”friskvård” eller akuthjälp. Tillsammans undersöker vi var det skaver, och hur ni kan gå vidare. Relationer där en av paret är medlem i Svenska kyrkan Hägersten kan få max 5 kostnadsfria samtal. Övriga par betalar 450 kr per samtal.

Familjerådgivare i Svenska kyrkan omfattas av samma sekretess som andra familjerådgivare, inga journaler eller anteckningar förs.

Kontakt: Eva Lundström, diakon och familjerådgivare, tfn 08-685 30 49, mobil 0765-26 88 02

 

Producerat av: 203 Creative