Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Utåtriktad verksamhet förskola och skola

Utåtriktad verksamhet förskola och skola

Textstorlek:

Varför besöka kyrkan med barnen?
I skolans läroplan ingår uppdraget att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk och kunskaper – från en generation till nästa (Lgr 11, s 9).

Eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle finns många olika tradi­tioner att förmedla. De flesta traditioner har dessutom många olika ursprung samtidigt. Våra jultraditioner är exempel på detta – där finns både inslag från förkristen tid och berättelser från det judiska/kristna/muslimska arvet.

I Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att arbeta med traditioner och med barns nyfikenhet på dessa.
Varför tänder vi så många ljus i advent? Varför hänger det stjärnor i fönstren? Varför har Lucia ljus i håret? Vilka var de vise männen? Varför ligger Jesusbarnet i en krubba? Vad händer efter döden? Varför firar vi egentligen påsk?

Gröndals kyrka och Kvarterskyrkan i Marievik har sedan lång tid tillbaka bjudit in skolklasser till aktiviteter i samband med de stora högtiderna.

Finns det önskemål kan vi även komma på besök hos er utifrån något särskilt tema eller för att på ett interaktivt sätt berätta ur bibeln med barnen. Inträffar det en kris (t.ex. dödsfall) som berör skolan kan vi vara en resurs i krishantering och sorgearbete.

Under 2016–17 erbjuder vi bland annat …
Förskola    Julvandring, studiebesök i kyrkan
årskurs 1    Julvandring
årskurs 2    Påskvandring
årskurs 3    Allhelgonavandring
årskurs 4    Julvandring
årskurs 5    Påskvandring
årskurs 6    Allhelgonavandring

Studiebesök i kyrkan (förskoleklass)
För en del av barnen är detta första mötet med kyrkorummet och för andra väcks en mängd associationer och minnen.  Tillsammans pratar vi  om vad man gör i kyrkan, om dop, vigsel och begravning. Vi ­känner på kyrkans stora tunga böcker och kollar in de olika färgerna på ­prästens kläder. Barnen får gå på symboljakt och räkna kors. För den som vill avslutar vi med att tända ljus i ljusbäraren. Kyrkvisningen tar 20–45 minuter beroende på vad som passar ­gruppen.
Gröndals kyrka: Tid bokas utifrån era önskemål.

Allhelgonavandring (åk 3 och 6)
Vad är Alla helgons dag? Vad är halloween? Vi vandrar mellan stationer i kyrkan, gestaltar och samtalar om död, begravning, sorg och tröst. En vandring håller på ca 60 min.
Gröndals kyrka den 25/10 kl. 08.30 och 10.00, 8/11 kl. 08.30 och 10.00

Julvandring (förskoleklass samt åk 1 och 4)
En interaktiv och lärorik resa tillbaka i tiden, där vi möter julevangeliets huvudpersoner. En vandring håller på ca 45 min.
Gröndals kyrka den 14/12 kl. 9.00 och 10.00, 15/12 kl. 9.00, 10.00 och 12.30, 16/12 kl. 9.00, 10.00 och 12.30

Varmt välkomna till oss!
Sara Johansson, präst, sara.johansson@svenskakyrkan.se, tfn 08-685 30 83, (anmälan aktiviteter i Gröndals kyrka förutom Allhelgonavandring)
Christina Öjhagen, präst, tfn 08-685 30 07 (anmälan till Allhelgonvandring)
Elin Arvinder Persson, pedagog
Sara Power, pedagog

 

Producerat av: 203 Creative