Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Gudstjänstens innehåll

Textstorlek:

Samlingen
Vi samlas inför det som ska hända i gudstjänsten. Samlingen består ofta av psalm, och inledningsord som sammanfattar det viktigaste i gudstjänsten. Under förlåtelse får vi lägga bort det som tynger oss och ta emot Guds förlåtelse. Det sker ofta i form av gemensam bön om förlåtelse, och vi blir förlåtna när Gud genom prästen uttalar förlåtelsens ord.

Kyrie/Herre förbarma dig kommer av grekiska Kyrios/Herre som är det grekiska namnet för Gud. Det är hela församlingens bönerop om Guds barmhärtighet. Lovsången består av Gloria och Laudamus/Ära och Lovsången. I Lukasevangeliet 2:14 sjunger änglarna för herdarna ”Ära i höjden åt Gud ”. Gloria följs av laudamus ”Vi lovar dig” som ska ha treenighetskaraktär

Ordet
Våra liv och Bibelns berättelser om Jesus står i centrum. Det sker genom läsningar ur Bibeln, psalmsång och predikan. Genom bönen får vi lyfta fram människor som har det svårt, vår värld och oss själva inför Gud. Vi tänder ljus, och ber för medlemmar i vår församling som döpts, gift sig, för dem som dött och dem som sörjer. Trosbekännelsen/Credo kom i bruk på 1000-talet. ”Vi tror” är hela församlingens svar på Ordet.

Måltiden (nattvard)
I bröd och vin får vi ta emot Jesus Kristus och gestaltar genom nattvarden gemenskapen med honom och andra kristna. Nattvardsbönen med instiftelseord från Skärtorsdagen finns beskrivna i Markusevangeliet 14:22, Matteusevangeliet 26:26, Lukasevangeliet 22:19, Joh 6:27, Korinthierbrevet 11:24. Herrens bön finns med i beskrivningar av gudstjänster redan från 300-talet och kommer från Mattusevangeliet 6:9–13

Sändning
Sändningsord – Ite, missa est betyder ungefär ”Gå, nu sänds ni iväg”. Missa har gett namn till mässa. De kristna har samlats för att utrustas och sänds nu av Gud till världen. Vi tackar för gudstjänsten och sänds med välsignelsen och psalmsång ut i vardagen för att tjäna mänskligheten och vårda skapelsen i sin helhet.

Kyrkoåret
Vill du lära känna texterna under kyrkoåret hittar du dem här: Kyrkoårets texter

Producerat av: 203 Creative