Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Gudstjänstvärdar

Textstorlek:

Om du vill finnas med i gudstjänstens sammanhang och läsa text, be förbön och dela ut nattvard så är du välkommen att kontakta distriktsprästen i varje kyrka.
Välkommen att vara med och bygga upp gudstjänstens gemenskap och bidra till att den blir en källa till glädje och kraft!

Producerat av: 203 Creative