Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Gudstjänster äldreboenden våren 2019

Textstorlek:

Axelsbergs seniorboende
Sånggudstjänst med kaffesamkväm en gång i månaden. Musikkafé efter gudstjänsten.
Fredagar kl. 14.00 den
Info: Björn Sandström, tfn 08-685 30 67

Trekantens servicehus
Vi träffas på servicehuset runt kaffeborden för andakt och trevlig samvaro.
Onsdagar kl. 14.00 den 16 januari, 20 februari, 27 mars, 27 mars, 17 april (med nattvard).
Den 30 maj kl. 09.30 Gökotta (Kristi himmelsfärd).
Info: Svante Talltorp, tfn 08-685 30 08

I nättidningen Bättre stadsdel kan du läsa en artikel från Trekanten servicehus.

Producerat av: 203 Creative