Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Gudstjänster äldreboenden sommaren 2019

Textstorlek:

Axelsbergs seniorboende
Sånggudstjänst med kaffesamkväm en gång i månaden. Musikkafé efter gudstjänsten.
Fredag kl. 14.00 den 28 juni.
Info: Björn Sandström, tfn 08-685 30 67

Trekantens servicehus
Vi träffas på servicehuset runt kaffeborden för andakt och trevlig samvaro.
Den 30 maj kl. 09.30 Gökotta (Kristi himmelsfärd).
Info: Svante Talltorp, tfn 08-685 30 08

I nättidningen Bättre stadsdel kan du läsa en artikel från Trekanten servicehus.

Producerat av: 203 Creative