Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Utställning ”Alla själars rum”

Utställning ”Alla själars rum”

Textstorlek:

28 oktober–2 december Uppenbarelsekyrkans columbarium är det utställning ”Alla själars rum” av Amanda Cardell. Vernissage 28 oktober kl. 12.30.

Vad händer med ett rum som väntar? Ett rum som är avsett för förvaring av gravurnor med aska, men där många nischer står tomma? Hur kan man ödmjukt visa konst på en sådan plats?

Hägerstens församling och konstnären Amanda Cardell har samarbetat utifrån platsens speciella karaktär och förutsättningar. Amanda har arbetat med frågor kring livets övergångar och intresserat sig för tillståndet mellan liv och död. Frågor som finns i många religioner och kulturer. Utställningen öppnas under Allhelgonatid, som är den högtid då vi besöker våra gravplatser, tänder ljus och minns våra döda.

Amanda har arbetat i det fysiska rummet som är satt i vänteläge. Utställningen består av 12 tablåer där konsten rör sig tematiskt kring ämnet och platsen, och där verket blir till i mötet med betraktaren. Verken är skulpturala och rumsliga installationer. Vid varje rum finns en titel med beskrivning.

Info: Staffan Alberts, tfn 08-685 30 26

Foto: Amanda Cardell/Bilden är beskuren

 

Titlar till verken:

ÅSKÅDA I
Förhänge, med mått från japanska dörrförhängen. Portal vid nedstigningen till dödsriket. Halvslutet öga där rummets belysning skiner igenom. Textilt collage med återvunnen textil.

 

 

 

 

ÅSKÅDA II
Förhänge, med mått från japanska dörrförhängen. Portal vid nedstigningen till dödsriket. Öppet öga där rummets belysning skiner igenom. Textilt collage med återvunnen textil.

 

 

STRÅLKÄRNA

Bågar och glorior, andevärld och strålning. Papper, kartong, glasfiber, träaska, pappersbollar.

 

 

 

 

BLI VARSE
Hur man fångar en vattenpöl. Limbo, det ogreppbara mellantillståndet. Avtryck av meandermönster på papper.

 

 

 

HÄNDELSEHORISONT
Övergången från ett tillstånd till ett annat. Tidsaspekten. Tråddraperi, rislampa, metallcirklar, uttjänta klockor.

 

 

GE AKT

Vad är evigt varande, symbolism och den materiella världen. Trädlav, havsväxt, björknäver, vävarfågelns bo, metall, rotting, trä, marmor.

 

HALO
Många själars böner. Använda handstöpta bivaxljus, skänkta från Transfiguration of our savior orthodox church, Grekland.

 

 

SÄNDEBUD
Columbarium betyder ursprungligen duvslag. Gravduva av marmor, trästubbe, projektion.

 

 

OMVÄND
Världens mittpunkt. Studie av orakelstenen i Delfi. Halv sfär av fiberplast, belysning.

 

 

 

STROF

Vingar, veck och fluff. Att vara i ett mellanläge. Vikt fiberväv, okardad ull, stänger, pappersbollar, träaska.

 

 

 

SANS
Hårlockar från arkaiska skulpturala kore. Målade pappersremsor.

 

SLUT

Diaprojektion av 35 mm film slutbild -The End.

Producerat av: 203 Creative