Svensk Kyrkan Hägersten menu icon

Biskopsvisitation i Brännkyrka kontrakt 18–22 oktober 2017

Biskopsvisitation i Brännkyrka kontrakt 18–22 oktober 2017

Textstorlek:

PROGRAM

Onsdag 18 oktober i Skärholmens församling

 • 9.00  Morgonmässa i Skärholmens kyrka
 • 9.45   Fika
 • 10.10  Inledning och välkommen
 • 10.15  Framtiden bor hos oss – Helena Hedlund m.fl.
  Bensträckare
 • 11.00  Balcha Hailemariam från Mekane Yesus
 • 12.00  Musikandakt
 • 12.20  Sopplunch – vi deltar i ordinarie sopplunch i församlingen
 • 13.15   Anette Manotti från stadsdelsförvaltningen/Medborgarkontoret
 • 14.00  Om skolkyrkoarbetet och samarbetet med Mikaelikyrkan
 • 14.30   Fika
 • 14.50   Glädjeämnen och utmaningar i Svenska kyrkan i Skärholmen
 • 15.20   Avslutning och sammanfattning
 • 16.00–17.30 Visitationsteamets egentid

Torsdag 19 oktober i Brännkyrka församling

 • 9.00      Morgonmässa Vårfrukyrkan
 • 9.30      Fika
 • 10.00   Besök i Öppna förskolan
  Ann-Christine Jansson & Co berättar om Vårfrukyrkan och vad som händer där.
  Sissela Helgesson & Co berättar om församlingens 0–18 års arbete
 • 11.30   Vi förflyttar oss till Brännkyrka
 • 12.00  Besöker vi Tonträffen i församlingshemmet
 • 12.20   Lunch i Jakobs rum i församlingshemmet
 • 13.15    Samtal om diakonin i församlingen
 • 14.00   Besöker vi Brännkyrka Café i Salomosalen i församlingshemmet med program om Birger Sjöberg
 • 15.00–16.45 Visitationsteamets egentid i Baltazarsalen
 • 17.00   Middag för visitationsteamet, kontraktets kyrkoherdar och kyrkorådets ordf. och vice ordf. i Brännkyrka
 • 18.30   Offentlig föreläsning om Brännkyrka kyrka och församling med Teol. Dr David Fischer
  Avslutas med aftonbön

Fredag 20 oktober i Hägerstens församling

 • 9.00     Morgonbön i Kvarterskyrkan på kajen
 • 9.15–10.00 Öppet Café på Kajen – samtal och mingel med besökare – info om hur vi startade vårt arbete på kajen och hur vi tänker framåt
 • 10.00   Sångstund
  Besökarna får ställa frågor till Biskopen
 • 11.00–12.00 Biskopen samtalar med kyrkoherdekollegiet om glädjeämnen och svårigheter i våra församlingar, Samtalsrummet i Kvarterskyrkan
 • 12.00   Lunch för personalen på Kajen, stiftsteamet och kontraktets kyrkoherdar
 • 13.00–15.00   Samtal med Kyrkorådens presidier
  Förflyttning till Uppenbarelsekyrkan
 • 15.30–17.00 Visitationsteamets egentid i Kyrkorådsrummet i Uppenbarelsekyrkan

Söndag 22 oktober

 • 14.00   Visitationshögmässa i Brännkyrka kyrka – Johan Blix samordnar
  Visitationsstämma
  Kyrkkaffe/mingel

Foto: Magnus Aronson/IKON

Producerat av: 203 Creative