Distriktschef till Gröndals distrikt

Distriktet och kyrkorna Stadsdelarna Liljeholmen och Gröndal hör till Stockholms mest dynamiska områden. Befolkningsökningstakten är hög och nya områden exploateras hela tiden för att härbärgera alla som vill bo i det populära området. Centralt i Gröndal ligger sedan 50 år Gröndals kyrka, en oas i det brusande stadslivet. Församlingslivet är aktiv och kyrkan är full […]

Distriktschef till Gröndals distrikt